Staring tuin

De Staringtuin is een collectieve binnentuin in Spangen. Wat eerder een weinig inspirerend terrein was, is nu een groene ontmoetingsplek. De tuin is samen met de bewoners ontworpen. Bij elke beslissing over het terrein is klimaatadaptatie in gedachte gehouden. Zo helpen veel elementen in de tuin bij het bestrijden van hitte en droogte. De tuin is getransformeerd naar een fijne, groene plek die uitnodigt tot gezamenlijk gebruik en ontmoeting.

De groene daken op de schuurtjes zijn een van die elementen die een goede bijdrage levert aan de hitte- en droogtebestrijding. Normale daken van bijvoorbeeld bitumen hebben een hoge temperatuur in de zon. De schuurtjes geven dan veel warmte af aan de binnentuin en dit is niet wenselijk. De zon valt nu op het groen en de temperatuur blijft hierdoor laag. Klimaatadaptief ontwerpen kan heel simpel toegepast worden. Alle oppervlaktes waar zon op valt vergroenen. Naast de groene daken is er daarom ook gedacht aan de schuttingen. De schuttingen hebben voor de helft een raster waar groen kan groeien. De beplanting vangt de zon op en de schutting blijft koel. Naast het vergroenen van oppervlaktes, is het creëren van schaduw effectief. De tuin heeft meerdere bomen die veel schaduw kunnen geven. In de schaduw is de gevoelstemperatuur laag en het is aangenamer om buiten te zijn. Een ander effectief middel is zo min mogelijk bestrating gebruiken. De Staringtuin is bijna volledig aangelegd met gras of ander groen. Normaal gesproken loopt de temperatuur bij een ondergrond met tegels hoog op, maar dat is nu anders. Het groen in de tuin houdt de omgeving koel. Daarnaast kan alle beplanting regenwater verdampen. Het verdampen van regenwater zorgt voor een verkoelend effect. 

Veel elementen die helpen bij het bestrijden van hitte helpen ook bij het bestrijden van droogte. Hier komen de schuurtjes weer van pas. De daken van de schuurtjes lopen schuin af. Het regenwater wordt opgevangen in een goot en stroomt de regenton in. Waar vroeger drinkwater werd gebruikt voor het besproeien van de tuin, kan nu regenwater gebruikt worden. De groene daken helpen bij het reguleren van het regenwater. De beplanting neemt het regenwater op en geeft dit langzaam af aan de goot en regenton. Het groene dak voorkomt dat de regenton snel overloopt bij een hoosbui. Een andere droogte bestrijder is het grasveld. Over het hele oppervlak kan regenwater de bodem instromen. Het grondwater wordt aangevuld en er is minder kans op droogte. De beplanting blijft gezond en het kan zijn verkoelende effect blijven behouden. Het grasveld zorgt dat er geen water verloren gaat aan het riool. Er is minder kans op wateroverlast. 

Naast de hitte- en droogte bestrijding blinkt de Staringtuin in nog meer dingen uit. Door de verschillende soorten beplanting wordt de biodiversiteit verhoogd. Voor insecten tot en met vogels wordt het makkelijker om voedsel en onderdak te vinden. De binnentuin is een kleine groene oase voor dier en mens. De tuin heeft namelijk ook een kruidenheuvel en een pergola voor druiven. De bewoners onderhouden dit zelf en gebruiken de oogst voor hun gerechten. Door de tuin samen te ontwerpen en nu samen te onderhouden is er een betere band ontstaan tussen de bewoners. Het groen zorgt dus niet alleen voor klimaatadaptatie, maar ook voor verbetering op sociaal vlak. Dit maakt de Staringtuin een goed inspiratie project.

Locatie: Spangen Rotterdam

Ontwerper: Stichting Tussentuin i.s.m. Buurtlab

Website: www.tussentuin.nl
 

Staringtuin - Rotterdam
Stichting Tussentuin
Staringtuin - Rotterdam
Stichting Tussentuin