FAQ

Waar worden de adviezen op gebaseerd? En hoe komen de resultaten tot stand?

De tool is opgezet om in enkele stappen een advies te krijgen. Een laagdrempelige tool. Zonder al te generiek te zijn. Het advies is geen absolute waarheid. Het blijft een advies. De oplossingen die als advies worden gegeven, zijn altijd gebaseerd op meerdere bronnen. We gebruiken hiervoor: (open)data, wetenschappelijke studies, adviezen van experts en eigen onderzoeksresultaten. Zie ook de pagina bronnen.

Waar kan ik de producten kopen die gepresenteerd worden?

Het zijn voorbeelden die wij tegenkwamen of aangedragen kregen van experts. We zijn geen webshop of dealer van de producten anders dan de Cloiq producten. Je zult zelf op zoek moeten gaan naar leveranciers. We zullen je niet kunnen doorverwijzen naar leveranciers. 

Moet ik alle vragen invullen?

Nee je kan gerust vragen overslaan. Het is wel zo dat hoe meer vragen je invult hoe specifieker het advies wordt. 

Wordt het advies gestuurd door een commercieel belang?

Nee, de adviezen worden onafhankelijk gegenereerd en enkel gebaseerd op de door jouw ingevulde gegevens. Het algoritme gaat binnen onze doelstellingen naar aanleiding van jouw ingevoerde antwoorden een advies genereren. Hiervoor kijkt het systeem naar alle oplossingen die in de database zijn opgenomen en tot stand zijn gekomen op basis van onderzoek. (zie ook kopje: Waar worden de adviezen op gebaseerd? En hoe komen de resultaten tot stand?)

Elk advies bevat ten minste vijf oplossingen. Bij de kopjes inspiratie is het mogelijk dat je een gesponsord voorbeeld te zien krijgt. Dit beïnvloed het advies niet. Mocht er een gesponsord inspiratiebeeld gepresenteerd worden dan wordt dit expliciet vermeld. 

Wil je zelf alle oplossingen zien? Dat kan ook op de oplossingen pagina. Via het filtermenu kun je de oplossingen selecteren die bijdragen aan een bepaald doel anders dan het tegengaan van hitte.

Wat bedoelen jullie met cureren? 

De oplossingen zijn gecureerd. Ze moeten aansluiten bij onze doelstellingen: een gezonde klimaatadaptieve leefomgeving. In de beschrijvingen proberen we de voor en nadelen van oplossingen kort en bondig inzichtelijk te maken. 

Natuurlijk zijn er uitzonderingen, wij vinden bijvoorbeeld dat je zeer terughoudend moet zijn met het toepassen van airco’s. We zien liever een architectonische oplossing om de hitte in een gebouw terug te dringen.

Mag ik de tool ook commercieel gebruiken? 

Ja, je mag deze tool zonder kosten voor zowel private als commerciële toepassingen gebruiken. Bij een commerciële toepassing moet je duidelijk en expliciet Cloiq vermelden als producteigenaar samen met een verwijzing naar de website www.cloiq.nl.

Mag ik de tool embedden in mijn eigen website of applicatie?

Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Cloiq de tool te embedden. Als je dit wilt. Neem contact met ons op. Dan kijken we wat de mogelijkheden zijn.

Certificering?

Breeam, convenant klimaatadaptief bouwen en andere initiatieven. Ja, hier is naar gekeken en daar waar mogelijk wordt er in de resultaten rekening mee gehouden. In eerste aanleg is de tool niet bedoeld om te testen op deze “keurmerken”, maar bedoeld als eerste kennismaking, oriëntering en inspiratie.

Wie financiert deze tool? 

Cloiq heeft deze tool ontwikkeld. Ze heeft dit gedaan uit eigen middelen. Een deel van het onderzoek is tot stand gekomen via een MIT subsidie.

Waarom doen jullie dit?

Dat is een hele goede vraag die we onszelf regelmatig stellen (vooral als het een beetje tegenzit…..). Het heeft tijd en middelen gekost om deze tool te maken. Zonder dat daar een direct commercieel doel achter zit. We vinden het gewoon ontzettend belangrijk dat er een toegankelijke gratis advies tool over hitte en droogte is. Een tool die goed te begrijpen is voor degene die er niet dagelijks mee bezig is. We denken dat ze een toegevoegde waarde heeft en bijdraagt aan onze doelstelling: Een gezonde klimaatadaptieve leefomgeving voor mens en dier.

Er zijn overigens tal van programma’s en web platforms gericht op droogte en hitte voor verschillende beroepsgroepen. Sommige zijn wat toegankelijker dan andere. Vaak zijn ze gericht op een specifieke doelgroep. Aan de andere kant zijn er ook sites met generieke info en commerciële sites van productleveranciers. Het is soms lastig je weg te vinden. Juist door een breed palet aan oplossingen te presenteren, hopen we je op weg te helpen naar een passende oplossing. 

Wat is Klimaatadaptatie en wat betekent klimaatadaptief?

Het Nederlandse klimaat is aan het veranderen. Er zijn vaker hevige regenbuien en langere periodes van hitte en droogte. De seizoenen lopen in elkaar over en warme dagen in de winter zijn geen verrassing meer. De kans op schade door klimaatverandering wordt steeds groter. Het is daarom van belang dat Nederland zich aanpast aan het veranderende klimaat. Hier komt de term klimaatadaptatie om de hoek kijken. Volgens de rijksoverheid wordt klimaatadaptatie gezien als het tijdig en effectief aanpassen aan het actuele of verwachte klimaat. Voorbeelden hiervan zijn het verstevigen van dijken en het vergroenen van de omgeving. Dit moet gebeuren op ieder niveau. Van overheid tot burger en van kleine tot grote oplossingen. Door actief bezig te zijn met klimaatadaptatie wordt de klimaatbestendigheid hoger. We zijn beter beschermd tegen de negatieve gevolgen van het veranderende klimaat.   

Klimaatadaptief betekent dat er rekening wordt gehouden met de effecten van klimaatverandering. Dit kan op elke sector worden toegepast. Bijvoorbeeld klimaatadaptief bouwen, klimaatadaptief natuurbeheer en klimaatadaptief waterbeheer. Dit zijn niet alleen veranderingen die de overheid in gang moet zetten. Ook als burger kan de leefomgeving klimaatadaptief worden ingericht. Het hittebestendig maken van een woning heeft direct effect op de gezondheid en het hitte-eiland effect. Of de tuin inrichten op de gevolgen van hevige regenval om wateroverlast te voorkomen. Ondanks dat Nederland nog betrekkelijk weinig last heeft van de gevolgen van klimaatverandering, is het belangrijk dat iedereen hier bij stilstaat. Door bij elke beslissing klimaatadaptatie in gedachte te houden, wordt de leefomgeving klimaatadaptief. Een klimaatadaptieve omgeving voorkomt schade en vergroot de leefbaarheid.

FAQ vragen tool

Wie bent u?
Geef aan wat voor rol of functie u heeft tijdens het invullen van de tool. De optie ‘Gebouweigenaar’ wordt onderverdeeld in twee categorieën: ‘Verhuurder’ en ‘Particulier’. Bent u eigenaar en lid van een VVE vul dan particulier in. Staat uw functie of rol er niet tussen, kies dan de optie ‘Overig’.

Met welk doel vult u deze adviestool in?
Met het doel geeft u aan wat u wilt bereiken met de adviestool. Deze doelen variëren van doelen met een direct effect of doelen die een advies of inzicht geven. Het is mogelijk om meerdere antwoorden in te vullen (max.2). Let wel op dat het selecteren van veel doelen het advies algemener maakt. 

Wat is de locatie van het gebouw?
Met de locatie van het gebouw kunnen we kijken in hoeverre het gebouw geschikt is voor de oplossingen die uit het advies komen. Het verzamelen van de locaties helpt ook bij het in kaart brengen van gebieden waar veel mensen opzoek zijn naar oplossingen tegen hitte of droogte. Hierdoor kunnen we de adviestool aanpassen aan die behoefte.

Geef aan wat u wilt gaan doen?
Geef aan om wat voor ingreep het gaat en hoe groot die is. Op deze manier krijgt u oplossingen die makkelijk toepasbaar zijn of oplossingen die gerelateerd zijn aan uw project. De optie ‘ Herontwikkeling of verbouwing’ wordt onderverdeeld in vier categorieën: Renovatie, Verbouwing, Aanbouw en Opbouw. Hieronder worden de categorieën kort uitgelegd:

Renovatie: Het renoveren van een gebouw waarbij het doel is de uitstraling en identiteit van het gebouw te behouden
Verbouwing: een bouwkundige wijziging aan een gebouw.
Aanbouw: een afzonderlijke ruimte die aan het hoofdgebouw wordt gebouwd.
Opbouw: het bouwen van een extra verdieping of ruimte op een bestaand gebouw. (waaronder optoppen)


Welk type gebouw betreft het?
De verschillende typen gebouwen worden hieronder kort uitgelegd:

Appartementencomplex
Galerijflat: een flatwoning waarbij de voordeur gelegen is aan een loopgang aan de buitenkant
Portiekflat: woningen waarbij de voordeur gelegen is in een gemeenschappelijk trappenhuis, een hal of portiek.
Maisonnette flat: een woning die bestaat uit twee of meer verdiepingen in een flat.

Schakelwoning
Tussenwoning: eengezinswoning waarbij de muren tegen andere panden grenzen van hetzelfde type. Ook een hoekwoning in een bouwblok behoort tot een tussenwoning.
Hoekwoning: eengezinswoning die aan één kant grenst aan de aanliggende woning en aan de andere kant vrij staat. 
Twee-onder-een-kap: twee eengezinswoningen die aan elkaar verbonden zijn.
Grachtenpand: eengezinswoning die aan een gracht ligt.
Niet-vrijstaand herenhuis: grote eengezinswoning met specifieke architectonische aspecten.
Niet-vrijstaande patio woning: eengezinswoning waarbij de buitenruimte wordt ingesloten door de woning zelf of door de aangrenzende woning.

Vrijstaande woning
Bungalow: vrijstaande eengezinswoning die bestaat uit één verdieping.
Villa: ruime vrijstaande  eengezinswoning met meerdere verdiepingen.
Vrijstaand herenhuis: vrijstaande grote eengezinswoning met specifieke architectonische aspecten.
Vrijstaande patiowoning: vrijstaande eengezinswoning waarbij de buitenruimte wordt ingesloten door de woning zelf.

Utiliteitsbouw: gebouwen die geen woonbestemming hebben zoals kantoren, gebouwen op een industrieterrein, werkplaatsen, scholen en winkels.

Hoe hoog is het gebouw?

Geef het aantal bouwlagen aan (inclusief de begane grond). Geef als gebouweigenaar of huurder alle bouwlagen aan. Inclusief die die niet bij uw deel horen. 

Wat is de totale oppervlakte van het gebouw?
Geef de totale oppervlakte van het totale gebouw aan. (Uw deel + deel derden). 

Heeft u een tuin?
Geef aan of u een tuin heeft of een stuk grond wat nog gebruikt kan worden. Een gemeenschappelijke tuin telt ook als tuin. Doe aanpassingen aan de gemeenschappelijke tuin wel in overleg met andere bewoners. 

Heeft u een balkon of dakterras?
Geef aan of u een balkon of dakterras tot uw beschikking heeft.

Heeft u een bijgebouw?
Geef aan of u een bijgebouw tot uw beschikking heeft. Kleine bijgebouwen zoals een fietsenschuurtje of een kleine schuurtje voor afvalcontainers tellen ook mee. Vul dan de optie ‘Schuur’ in. 

Welk type dak heeft het pand?
Zadeldak: een dak met twee vlakken die samen een omgekeerde V vormen.
Lessenaardak: een dak met één vlak die schuin afloopt.
Plat dak: een dak dat bestaat uit één horizontaal vlak.
Overig: een type dak die niet wordt beschreven in de bovenste daktypen.