Onderzoek en ontwikkeling

Onderzoek en ontwikkeling 

Voor de ontwikkeling van de Hi ha hittetool hebben we onderzoek gedaan naar twee dingen. Ten eerste hebben we onderzoek gedaan naar oplossingen die daadwerkelijk de hitte bestrijden. Ten tweede hebben we onderzocht hoe we vanuit technisch oogpunt een tool kunnen maken die op een laagdrempelige manier gebruikt kan worden en tegelijk voldoende relevante informatie voor de gebruiker oplevert. Het technisch concept is in deelstudies theoretisch getest en uiteindelijk hebben we een afgeslankte beta versie gebouwd. Naast het technisch onderzoek en ontwikkelingen zijn er gesprekken gevoerd met diverse doelgroepen, experts en eindgebruikers.

november 2022- Eerste groep beta testers test de tool.

We hebben gelijktijdig aan de twee componenten gewerkt, waarbij het technische concept en werking in de eerste fase de focus had. In een tweede fase hebben we een verdiepingsslag gemaakt met de maatregelen. In de derde fase, het bouwen van de beta versie, is de aandacht naar het verzamelen van beelden en teksten overgegaan. Daarnaast is in deze fase de technische werking verdiept. 

Hoe komen we tot de oplossingen?

In eerste instantie hebben we een lijst opgesteld met oplossingen die we zelf kenden, aangedragen kregen in gesprekken en tegenkwamen door verkennend onderzoek. Deze lijst is tijdens het verdiepend onderzoek uitgebreid, maar ook afgeslankt. Sommige oplossingen bleken uit wetenschappelijk onderzoek nauwelijks te werken tegen de hitte of de hitte juist te verergeren. 

In het verdiepend onderzoek is per oplossing eerst gekeken of er wetenschappelijk onderzoek naar gedaan is. Wetenschappelijk onderzoek is in bijna alle gevallen peer-reviewed. Dit betekent dat meerdere personen het onderzoek valideren, voordat het gepubliceerd wordt. Wetenschappelijke bronnen vormen zo een stabiele basis voor de informatie per oplossing. Daarbij moet wel gezegd worden dat de context van wetenschappelijk onderzoek verschilt met de context van de hittetool gebruikers. Elk gebouw is anders en ieder gebouw vraagt om een eigen oplossing. Ondanks dit gegegeven, kan de essentie van een oplossing nog steeds goed gebruikt worden per situatie.

Wanneer er voor een oplossing geen wetenschappelijk onderzoek beschikbaar was, zijn we overgegaan op informatie van de overheid of organisaties die worden gesubsidieerd door de overheid. Deze organisaties zijn bijvoorbeeld een verlengstuk van de gemeente of organisaties die zelfstandig onderzoek doen naar klimaatoplossingen. De informatie van deze organisaties is gemaakt voor de mens om ermee aan de slag te gaan. Deze tastbare informatie samen met het wetenschappelijk onderzoek zorgt voor een goede samensmelting. Goed onderbouwde informatie die klaar is om toegepast te worden voor iedereen.

Er is ter ondersteuning van de wetenschappelijke- en overheidsbronnen soms een commerciële bron gebruikt. Deze informatie is zorgvuldig naast de bestaande bronnen gelegd. De informatie werd alleen gebruikt als het overeenkwam met de wetenschappelijke- en overheidsbronnen.  

Oplossingen tegen hitte blijven altijd in ontwikkeling. De Hi ha hittetool dus ook. We blijven ontwikkelingen rondom het tegengaan van hitte en klimaatadaptatie volgen. Nieuwe ontwikkelingen zullen goed onderzocht worden op basis van meerdere bronnen. Wanneer de informatie gevalideerd is, zal de oplossing in de tool verschijnen. Zo blijft de hittetool up to date en kunnen we samen het klimaat blijven verbeteren.   

Kijk voor een uitgebreid overzicht van de geraadpleegde bronnen op de bronnenpagina.